کتـاب:

 

 

در عرصه نشرکتاب، سازمان مدیریت صنعتی با بیش از 30 سال تلاش حرفه‌ای با هدف ترجمه و تالیف کتب در حوزه‌های مدیریت، اقتصاد، علوم اجتماعی استراتژی کسب و کار و ... همواره سعی نموده خدمات و گام‌های ارزنده‌ای جهت توسعه فرهنگ مدیریت علمی کشور بردارد. این کتاب‌ها با هدف توسعه فرهنگ مدیریت و تامین بخشی از نیازهای مطالعاتی اندیشمندان مدیریت، به ویژه درسطوح مشاوران، مدیران، اساتید و دانشجویان، به منظور اشاعه هرچه بیشتر فرهنگ کتاب و کتابخوانی ترجمه و تدوین شده‌اند.