آدرس‌های تماس و مسیرهای ارتباطی                                                  

                                    

دفتر: یزد-صفائیه،بلوار شهید قندی،میدان ریاضی یزدی،ابتدای بلوار جهاد                                                                                                 

کدپستی: 8916883137

تلفن: 38229922 -38223333- 38227777 - (035)

فکس: 38227777-(035)

 

                                                                                                                                                         

 پست الکترونیک: imiyazd-btcyazd@gmail.com                 

وب سایت : www.btcyazd.ir

 

    کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام  : btcyazd@