سازمان مدیریت صنعتی، همواره در جستجوی فعالیت‌ها، برنامه‌ها و روش‌های نوین و موثری است که می‌تواند به توسعه ظرفیت مدیریت کشور کمک نماید. تاسیس خانه مدیران نیز از جمله این فعالیت‌هاست که در سازمان مرکزی از بهمن ماه 1375 شکل پذیرفته است.

برنامه‌ریزان خانه مدیران با این ایده که زیر سیستم‌های تشکیل‌دهنده یک سیستم به نام "مدیریت"، فارغ از اندازه، نوع، گرایش و تخصص کاری خود، موضوعات بسیاری برای تبادل و به اشتراک گذاشتن دارند، نقشی تسهیل‌گر را در برقراری ارتباط بین این زیرسیستم‌ها، ایفا نموده است.

 

کارنامه 17سال گذشته، پس از تاسیس خانه مدیران در سازمان مدیریت صنعتی نشان دهنده طیف وسیعی از برنامه‌های مختلف است. سخنرانی مدیران ارشد ایرانی حاضر در بزرگ‌ترین شرکت‌های بین‌المللی و ارایه یافته‌ها و تجارب بومی مدیران داخل کشور و انتقال آنان به اعضاء (در قالبی هماهنگ و سیستماتیک)، ارتقاء سطح دانش علمی و عملی اعضاء، تسهیل در امر ارتباط صنایع با یکدیگر از دستاوردهای اصلی این نهاد می‌باشد.

 

 

اهم برنامه های خانه مدیران سازمان مدیریت صنعتی یزد به شرح زیر می باشد:

 

لازم به ذکر است خانه مدیران آماده پذیرش پیشنهادات اعضا خود در اجرای برنامه های متنوع و خلاقانه می باشد و هیچ گونه محدودیتی جهت اجرای برنامه هایی غیر از آنچه در فوق اعلام شده ندارد. برنامه‌های خانه مدیران به صورت معمول، هر ساله پس از نظرسنجی از اعضای خود تعیین و سپس برگزار می‌گردد.

اعضا خانه مدیران عبارتند از:

 

تعداد برنامه ها: خانه مدیران موظف است در سال 6 برنامه برای اعضای خود برگزار نماید.