ماهنامه تدبیـر:

 

با هدف انتشار روزآمدترین مفاهیم و دانش مدیریت در میان مدیران، کارشناسان و مشاوران بنگاه‌ها و سازمان‌ها، دانشجویان و استادان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور،از اوایل سال 1369 پی در پی و بدون وقفه چاپ و منتشر شده است.

تدبیر که به گواه خوانندگان، معتبرترین و پرمخاطب‌ترین نشریه تخصصی مدیریت در کشور است، هدف نخست خود را خدمت به گروه‌های مختلف، از راه آموزش مدیران و دانشجویان مدیریت، به عنوان مدیران آینده کشور و نیز استادان دانشگاه به منزله مسئول پرورش و تربیت مدیران آینده، قرار داده است. تدبیر همواره در تلاش است تا ضمن ارائه جدیدترین نظریه‌ها و تئوری‌های دانش مدیریت مفاهیم کاربردی و تجربه‌های ارزشمند مدیران را نیز در هر شماره، در قالب میزگرد و گزارش‌های داخلی به خوانندگان عرضه کند که نظرخواهی‌ها، بیانگر استقبال فراوان مخاطبان از انتشار این گونه مطالب، در حوزه مدیریت بومی است. به طور خلاصه می‌توان ماموریت تدبیر را در چهار بند به این شرح خلاصه کرد: