خدمات آموزشی سازمان در قالب فیلم‌های آموزشی و لوح‌های فشرده می‌باشد. 

 

فیلم های آموزشی در زمینه های زیر ارائه می گردد:

1- مدیریت استراتزیک            2- فرهنگ سازمانی و اخلاق کار

3- مدیریت منابع انسانی        4- مدیریت فروش

5- بهره وری                         6- کارگروهی

7- جهانی شدن                   8- نوآوری و خلاقیت

9- خودشناسی                   10- اقتصاد و .......

 

 

علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک تصویری زیر مراجعه فرمایند: