آغاز چهارمین دوره دکترای مدیریت کسب و کار(DBA) در سازمان مدیریت صنعتی یزد

چهارمین دوره دکترای مدیریت کسب و کار (DBA) امروز در محل سازمان مدیریت صنعتی یزد با حضور 14 نفر از مدیران ارشد استان و حضور مدیرانی از حوزه شهرک صنعتی یزد آغاز گردید.

در این افتاحیه که با سخنرانی و خیر مقدم آقای دکتر حمید دوست محمدیان مدیر روابط بین الملل دانشگاه FHM آلمان همراه بود بر تعامل و مشارکت آن دانشگاه با مجموعه سازمان مدیریت صنعتی و شبکه نمایندگی های آن تاکید شد.

همچنین طرح رتبه بندی شرکت های کوچک و متوسط ایران که در سال گذشته انعقاد قرارداد گردیده بود مورد تاکید مجدد قرار گرفت.

 

کد خبر: 9
  تاریخ خبر : 28 تیر 1399
 3028