روایت زندگی مدیریتی دکتر رضا نیازمند

آقای دکتر قبل از آشنایی با شما گمان می‌کردم فقط قرار است با اولین مدیرعامل شرکت مس ایران گفت‌و‌گو کنم. اما حالا می‌بینم روبه‌روی کسی نشسته‌ام که یا خود بنیانگذار بخشی از صنایع نوین کشور بوده یا به طور غیر‌مستقیم در آن نقش داشته است. اگر موافق باشید قبل از اینکه به سراغ خاطراتتان از فعالیت‌هایی که انجام داده‌اید برویم، قدری بیشتر با حال و هوای کودکیتان آشنا شویم.

...

کد خبر: 5
  تاریخ خبر : 12 آذر 1398
 3257