دوره در سطح کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی (MBA) چیست؟ و چه شرایطی برای ورود به دوره لازم است؟

دوره در سطح کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی (MBA) یک دوره 2 ساله است که در این مدت 48 واحد درسی مرتبط با مدیریت کسب و کار گذرانده می شود و در نهایت مدرک در سطح کارشناسی ارشد سازمان مدیریت صنعتی برای فراگیران صادر می گردد سازمان مدیریت صنعتی سازمانی دولتی و زیر نظر وزارت صنایع فعالیت می نماید و دارای سابقه ای 50 ساله در عرصه آموزش و مدیریت کشور است . فارغ التحصیلان دوره های عالی سازمان مدیریت صنعتی برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری مدیریت کسب و کار (DBA) از طریق سازمان مدیریت صنعتی ، مراکز آزاد دانشگاه های داخلی و یا برخی از دانشگاه های خارج از کشور  می توان اقدام کرد.

شرایط ورود به دوره:

1. مدرک تحصیلی لیسانس

2. حداقل سه سال سابقه کار

3. بررسی سوابق و پذیرش در مصاحبه ورودی